spacer.png, 0 kB
MAXE Bil och Marin Dropit FramTidsbränslen Sverige AB spacer.png, 0 kB
Hem arrow Miljön
Miljön
Sunday, 24 February 2008
paradiesel

EDE kommer under säsongen 2008 använda bränslet Paradiesel. Paradiesel är
ett ultrarent och luktfritt paraffinbränsle som kan köras i vanliga
dieselmotorer utan att motorerna behöver modifieras. Det är även fullt
blandbart med vanlig diesel mk1. Paradiesel består till övervägande del av
syntetisk diesel som tillverkas från naturgas (s k GTL diesel), men som
inom 10 år tillverkas från förnybar råvara (s k BTL diesel). Genom att köra
på Paradiesel minskar samtliga utsläpp jämfört med vanlig diesel ? mest
minskar utsläppen av partiklar och hälsovådliga ämnen och minst minskar
utsläppen av kväveoxider och koldioxid. Bränsleförbrukningen är jämförbar
med konventionell diesel eller något lägre. Bränslet uppfyller både den
europeiska dieselstandarden EN 590 och den amerikanska dieselstandarden
ASTM D975. Paradiesel är utvecklat av FramTidsbränslen AB.

 
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB